Cykl kursów „Miejscowe stany nagłe w stomatologii” w wojewódzwach świętokrzyskim i małopolskim

Z przyjemnością informujemy, że w dniach 13-15 grudnia 2018 r. zaplanowaliśmy realizację cyklu kursów w województwie świętokrzyskim i małopolskim. Wykładowcą będzie dr hab. n. med. Mariusz Szuta (Konsultant Krajowy w dziedzinie Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Katedra i Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie) który wygłosi wykład pt. "Miejscowe stany nagłe w stomatologii". Kurs w Krakowie będzie realizowany we współpracy z PTS i będzie miał charakter konferencji, podczas której dodatkowo swój wykład pt. „Chirurgia regeneracyjna wyrostka zębodołowego” wygłosi prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak (Prezydent PTS, Kierownik Kliniki Chirurgii Stomatologicznej UM we Wrocławiu). Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj: Kielce, Tarnów, Nowy Sącz, Kraków.