Stomatologiczna Konferencja Naukowa w Krakowie

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 15 grudnia organizujemy we współpracy z Polskim Towarzystwem Stomatologicznym o. w Krakowie Stomatologiczną Konferencję Naukową, podczas której wykłady wygłoszą Pani prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak (Prezydent PTS, Kierownik Kliniki Chirurgii Stomatologicznej UM we Wrocławiu) i Pan dr hab. n. med. Mariusz Szuta (Konsultant Krajowy w dziedzinie Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Katedra i Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej UJ CM w Krakowie). Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj: Kraków