Kursy planowane w marcu i w kwietniu 2020 roku odwołane

W związku z dynamiczną sytuacją związaną z epidemią COVID-19 w Polsce kursy MIP Pharma dla lekarzy dentystów planowane
w kwietniu, w maju i w czerwcu 2020 r. są odwołane.
Równocześnie pragniemy poinformować, że dołożymy starań, aby kursy zostały zrealizowane w terminach późniejszych, o czym Państwa poinformujemy pocztą elektroniczną.