Kielce: Diagnostyka problemów dziąsłowo-śluzówkowych…

Wczytuję mapę...

Data/Czas
17/05/2018
09:00 - 13:00

Lokalizacja
Kielce, Hotel "Qubus"MIP Pharma Polska Sp. z o. o. zaprasza na kurs medyczny pt.:

„Diagnostyka problemów dziąsłowo-śluzówkowych i podstawowe zabiegi periodontologiczne wykonywane w praktyce stomatologicznej”,

podczas którego wykład wygłosi dr n. med. Kinga Grzech-Leśniak
(PerioCare – Specjalistyczne Centrum Stomatologiczne w Krakowie)

UWAGA: Kurs odbywa się w hotelu „Qubus” w Kielcach

Informacje i zapisy
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w terminie do dnia 15.05.2018 r. poprzez stronę internetową: mip-konferencje.com.pl lub u naszych Przedstawicieli w dni robocze w godzinach 8:00‑16:00. W potwierdzeniu prosimy podać imię, nazwisko, numer prawa wykonywania zawodu oraz wybraną miejscowość.
Szczegółowe informacje u opiekuna spotkania:
Kinga Ferczykowska, e-mail: kinga.ferczykowska@mip-pharma.pl, tel.:  694 462 542
UDZIAŁ W KURSACH JEST BEZPŁATNY
Organizatorzy przewidują przyznanie uczestnikom spotkania 4 punktów edukacyjnych
(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 roku w sprawie sposobów dopełniania  obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów).
Zakres wykładu:
Celem wykładu jest przedstawienie problemów śluzówkowo-dziąsłowych, zobrazowanie anatomii i najczęściej popełnianych błędów diagnostyczno-leczniczych przez lekarzy różnych specjalności oraz przedstawienie rozwiązań leczniczych.
Zostaną omówione szczegółowo: etiologia stanów patologii śluzówkowo-dziąsłowej (recesje, zapalenia, przerosty dziąsłowe), diagnostyka różnicowa choroby dziąseł i choroby przyzębia, protokół badania pacjenta w gabinecie, wskaźniki liczbowe ułatwiające prowadzenie dokumentacji medycznej oraz wskazania do podjęcia odpowiedniej metody terapii. Szczególny nacisk zostanie położony na profilaktykę problemów śluzówkowo-dziąsłowych oraz organizację praktyki stomatologicznej pod kątem leczenia chorób dziąseł i współpracy z gabinetem higieny. Omówione zostaną zasady komunikacji higienistki z lekarzem. Przedstawiony zostanie również model leczenia niechirurgicznej fazy leczenia choroby przyzębia (kieszeni przyzębnych) włącznie z laserową terapią choroby. Model chirurgicznego leczenia chorób przyzębia podany będzie w formie konspektu (kiedy, jak i dlaczego).
Obecność obrzęków dziąsła, krwawienia sprowokowanego czy recesji dziąsłowych na zębach przednich powoduje zaburzenie estetyki oraz jest powodem obaw pacjentów i lekarzy co do możliwości utraty zębów. Niekorzystna morfologia dziąsła, nawisające wypełnienia czy nieszczelne korony protetyczne sprzyjają retencji płytki nazębnej, co może prowadzić do rozwoju periodontopatii zapalnej i powikłań jatrogennych. Recesje dziąsła utrudniają leczenie zachowawcze ale również protetyczne i ortodontyczne. Przedstawiony zostanie model współpracy ortodonty z periodontologiem, przebieg konsultacji i metod współpracy.

Zgłoszenie rezerwacji

Rezerwacje na to wydarzenie są już niedostępne.