Kraków: Algorytmy w diagnostyce i leczeniu stomatologicznym oraz wykorzystanie laserów w periodontologii

Wczytuję mapę...

Data/Czas
09/03/2019
09:00 - 13:00

Lokalizacja
Kraków, Centrum Kongresowe Uniwersytetu RolniczegoMIP Pharma Polska Sp. z o. o. zaprasza na kurs medyczny pt.:

„Algorytmy w diagnostyce i leczeniu stomatologicznym
oraz wykorzystanie laserów w periodontologii”

PROGRAM:
09:00-11:00 „Algorytmy i protokoły postępowania w diagnostyce i leczeniu stomatologicznym”, dr n. med. Mariusz Bochniak (Katedra i Zakład Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej Gdański Uniwersytet Medyczny).
11:00-11:15 Przerwa
11:15-11:30 „Antybiotykoterapia w kontekście narastającej oporności”,
Mariusz Kwiatkowski (Dyrektor Regionalny MIP Pharma Polska Sp. z o. o.)
11:30-13:00 „Praktyczne aspekty zastosowania laserów w periodontologii”,
dr n. med. Rafał Wiench (Zakład Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej Katedra Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją w Zabrzu).

Informacje i zapisy
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w terminie do dnia 05.03.2019 r. poprzez stronę internetową: mip-konferencje.com.pl lub u naszych Przedstawicieli w dni robocze w godzinach 8:00‑16:00. W potwierdzeniu prosimy podać imię, nazwisko, numer prawa wykonywania zawodu oraz wybraną miejscowość.
Z przyczyn organizacyjnych preferujemy potwierdzanie uczestnictwa poprzez stronę internetową
Wykład Dr Mariusza Bochniaka odbędzie się również w Kielcach (7 marca) oraz w Tarnowie i Nowym Sączu (8 marca). Szczegółowe informacje można uzyskać u naszych Przedstawicieli Medycznych.
Szczegółowe informacje u opiekuna spotkania:
Dorota Majewska, e-mail: dorota.majewska@mip-pharma.pl, tel.: 0 694 462 327
UDZIAŁ W KURSACH JEST BEZPŁATNY
Organizatorzy przewidują przyznanie uczestnikom spotkania 4 punktów edukacyjnych
(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 roku w sprawie sposobów dopełniania  obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów).
Zakres wykładu 1:
1. Miejsce i znaczenie algorytmów, protokołów postępowania, standardów postępowania w medycynie i stomatologii – w kontekście skuteczności i jakości działań diagnostyczno-leczniczych, ale także w kontekście ekonomicznym i prawnym.
2. Schematy usystematyzowanego badania podmiotowego w stomatologii. Przegląd dostępnych formularzy ankietowych.
3. Schemat usystematyzowanego kompleksowego badania klinicznego w stomatologii.
4. Próba usystematyzowania danych z publikacji nt. standardów diagnostyki rentgenowskiej w stomatologii. Podstawowe zasady ochrony radiologicznej pacjenta. Zasada ALARA.
5. Wskazania do zastosowania tomografii stożkowej (CBCT).
6. Przegląd algorytmów postępowania w endodoncji.
7. Protokół badania periodontologicznego – dobór wskaźników epidemiologicznych wykorzystywanych w badaniu wstępnym, kwalifikacja do leczenia chirurgicznego, monitorowanie przebiegu leczenia.
8. Protokół oceny anatomii przyzębia w kontekście ortodontycznym i protetycznym. Biometria tkanek przyzębia.
9. Zasady indywidualnego doboru środków i instruktażu higieny jamy ustnej.
10. Schematy diagnostyki i kompleksowego leczenia zapaleń przyzębia. Algorytmy leczenia niechirurgicznego.
11. Algorytm postępowania diagnostycznego, profilaktycznego oraz leczniczego u pacjentów z recesjami dziąsłowymi.
12. Zasady kwalifikacji pacjentów do leczenia chirurgicznego w periodontologii, w tym zabiegów sterowanej regeneracji tkanek. Kompleksowa ocena rokowania w zabiegach GTR. Protokół postępowania pozabiegowego.
13. Zasady antybiotykoterapii w periodontologii. Miejsce diagnostyki mikrobiologicznej w terapii periodontologicznej.
14. Wskazania do racjonalnej antybiotykoterapii w innych dziedzinach stomatologii. Zasady optymalnego wyboru antybiotyku. Zasady terapii skojarzonej. Przeciwwskazania i objawy niepożądane.
15. Strategia farmakologicznego zwalczania bólu w stomatologii – wybór leku, zasady terapii skojarzonej, przeciwwskazania, działania niepożądane.
16. Protokół kompleksowej oceny przydatności zęba w kontekście protetycznym. Zasady planowania leczenia protetycznego w przypadku filarów ze zredukowanym przyzębiem.
17. Usystematyzowanie opublikowanych protokołów diagnostyki leczenia zaburzeń czynnościowych narządu żucia.
18. Standaryzacja postępowania w traumatologii stomatologicznej z perspektywy ogólnej praktyki stomatologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem urazów zębów i wyrostków zębodołowych.
19. Algorytmy postępowania diagnostyczno-leczniczego w infekcjach grzybiczych błony śluzowej jamy ustnej z uwzględnieniem różnych grup chorych.
20. Zasady diagnostyki różnicowej zmian pęcherzowych i martwiczo-wrzodziejących błony śluzowej jamy ustnej. Rola diagnostyki dodatkowej. Konsultacje ogólnolekarskie.
21. Próba nakreślenia protokołu diagnostyki dodatkowej oraz leczenia miejscowego u chorych z aftami przewlekłymi nawrotowymi.
22. Zasady profilaktyki i czujności onkologicznej w stomatologii. Wskazania do wykonywania badań histopatologicznych.
23. Algorytmy postępowania w chorobach gruczołów ślinowych i suchości jamy ustnej. Wskazania i wybór badań dodatkowych. Schematy objawowego leczenia ślinozastępczego.
24. Algorytmy opieki stomatologicznej u pacjentów z grup ryzyka.
25. Protokoły przygotowania pacjenta obciążonego ogólnoustrojowo do zabiegów stomatologicznych, w szczególności chirurgicznych. Standardy osłony antybiotykowej u pacjentów z ryzykiem IZW oraz pacjentów immunoniekompetentnych. Protokoły przygotowania pacjenta pod kątem hemostazy.
26. Problematyka sanacji jamy ustnej jako elementu przygotowania pacjenta do zabiegów chirurgicznych, leczenia onkologicznego, immunosupresyjnego itp.
27. Zasady leczenia pacjenta po radioterapii w zakresie głowy i szyi.
28. Zasady leczenia stomatologicznego kobiet ciężarnych.
Zakres wykładu 2:
1.      Fotobiomodulacja
·        podstawy biofizyczne
·        wybrane sytuacje kliniczne i ich leczenie
2.      Wykorzystanie lasera w chirurgii periodontologicznej i śluzówkowo-dziąsłowej
·        kiretaż laserowy
·        usuwanie zmian o charakterze guzkowym
·        leczenie malformacji naczyniowych
·        korekta wędzidełek
3.      Terapia fotodynamiczna (PDT)
·        aPDT w leczeniu chorób przyzębia
·        aPDT w leczeniu wybranych chorób o charakterze infekcji wirusowej i grzybiczej
·        PDT w leczeniu wybranych chorób z hiperkeratozą
4.      Wykorzystanie laserów do leczenia nadwrażliwości zębiny.

Zgłoszenie rezerwacji

Rezerwacje na to wydarzenie są już niedostępne.