Krosno: Chirurgia stomatologiczna wczoraj i dziś

Wczytuję mapę...

Data/Czas
08/05/2020
09:00 - 12:00

Lokalizacja
Krosno, Hotel „Nafta”Szanowni Państwo
Z przykrością informujemy, że podjęliśmy decyzję o odwołaniu kursu
z powodu zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa.
Równocześnie pragniemy poinformować, że dołożymy starań, aby kurs został zrealizowany w terminie późniejszym, o czym Państwa poinformujemy pocztą elektroniczną.

MIP Pharma Polska Sp. z o. o. zaprasza na kurs medyczny pt.:

„Chirurgia stomatologiczna wczoraj i dziś”,

podczas którego wykład wygłosi dr hab. n. med. Tadeusz Morawiec
(Kierownik Zakładu Chirurgii Stomatologicznej, Katedra Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej i Chirurgii Stomatologicznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)

Informacje i zapisy
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w terminie do dnia 05.05.2020 r. poprzez stronę internetową: mip-konferencje.com.pl lub u Przedstawicieli w dni robocze w godzinach 8:00‑16:00. W potwierdzeniu prosimy podać imię, nazwisko, numer prawa wykonywania zawodu oraz wybraną miejscowość.
Z przyczyn organizacyjnych preferujemy potwierdzanie uczestnictwa poprzez stronę internetową
Szczegółowe informacje u opiekuna spotkania:
Bartłomiej Bek, e-mail: bartlomiej.bek@mip-pharma.pl, tel.: 0 600 333 019
UDZIAŁ W KURSACH JEST BEZPŁATNY
Organizatorzy przewidują przyznanie uczestnikom spotkania 3 punktów edukacyjnych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 roku w sprawie sposobów dopełniania  obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów).

Treść wykładu:

Chirurgia stomatologiczna jest jedną z bardzo intensywnie rozwijających się dyscyplin stomatologii opartej o nowoczesna diagnostykę radiologiczna, od badań małoobrazkowych cyfrowych, poprzez badania CBTC (tomografii wiązki stożkowej), do skanerów wewnątrzustnych. Same techniki i instrumentarium do przeprowadzenia zabiegów chirurgicznych, w tym ekstrakcji zębów, uległy znacznemu rozwojowi, poprzez stosowanie urządzeń piezoelektrycznych i osteotomów, do urządzeń magnetoelektrycznych. Dzięki tym technikom możliwe jest nie tylko skuteczne usuwanie zębów, ale również uzupełnianie ubytków kostnych oraz rekonstrukcja zanikłej tkanki kostnej poprzez zastosowanie różnych technik odtwórczych takich jak GBR, GTR, SPLITING, SINUS LIFT, czy przeszczepy autogennych bloków kostnych. Ta gama zabiegów równolegle wykorzystuje wiele nowoczesnych biomateriałów, membran heterogennych, ale  również autogennych, takich jak membrany z PRF. Nowoczesne spojrzenie na sposoby odtwórcze pozwala na skuteczne usuwanie zmian zapalnych z jednoczesną ich rekonstrukcją, utrzymanie i zachowanie zębów zajętych zmianami oraz późniejsze zaplanowanie leczenia implantologicznego i implantoprotetycznego z wykorzystaniem technik bezpłatowych, aktywnej nawigacji implantologicznej oraz wykonywanie prac protetycznych z wykorzystaniem technik cyfrowych, takich jak skanery wewnątrzustne, frezarki i drukarki 3D. Można stwierdzić, że od usunięcia zęba do jego uzupełnienia na implantach, czas i droga przebyta staja się coraz krótsze

  1. Wprowadzenie do diagnostyki w chirurgii stomatologicznej.
  2. Przedstawienie metod i instrumentarium do usuwania zębów.
  3. Techniki stosowane do regeneracji tkanki kostnej.
  4. Materiały i biomateriały używane w technikach augmentacyjnych.
  5. Cyfrowa analiza podłoża przed leczeniem implantoprotetycznym i jego planowanie.
  6. Typy, rodzaje implantów i lecenia implantoprotetycznego.
  7. Rola skanerów i frezarek w wykonywaniu prac protetycznych.
  8. Przygotowanie pacjenta do zabiegów, możliwości zapobiegania powikłaniom, wykorzystanie antybiotykoterapii w leczeniu chirurgicznym i implantologicznym.

Zgłoszenie rezerwacji

Rezerwacje na to wydarzenie są już niedostępne.