Krosno: Pacjent z cukrzycą w gabinecie stomatologicznym

Wczytuję mapę...

Data/Czas
16/11/2018
09:00 - 12:00

Lokalizacja
Krosno, Hotel „Nafta”MIP Pharma Polska Sp. z o. o. zaprasza na kurs medyczny pt.:

„Pacjent z cukrzycą w gabinecie stomatologicznym”,

podczas którego wykład wygłosi dr n. med. Teresa Koblik
(Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Collegium Medicum w Krakowie)
Informacje i zapisy
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w terminie do dnia 13.11.2018 r. poprzez stronę internetową: mip-konferencje.com.pl lub u naszych Przedstawicieli w dni robocze w godzinach 8:00‑16:00. W potwierdzeniu prosimy podać imię, nazwisko, numer prawa wykonywania zawodu oraz wybraną miejscowość.
Z przyczyn organizacyjnych preferujemy potwierdzanie uczestnictwa poprzez stronę internetową
Szczegółowe informacje u opiekuna spotkania:
Bartłomiej Bek, tel.: +48 600 333 019, e-mail: bartlomiej.bek@mip-pharma.pl
UDZIAŁ W KURSACH JEST BEZPŁATNY
Organizatorzy przewidują przyznanie uczestnikom spotkania 3 punktów edukacyjnych
(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 roku w sprawie sposobów dopełniania  obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów).

Szczegółowy plan kursu:

Podczas spotkania zostaną omówione zagadnienia ogólne nt. cukrzycy (m.in. objawy, rozpoznanie, typy cukrzycy, powikłania, leczenie, kryteria dobrego wyrównania metabolicznego, utrudnione gojenie) oraz bardziej szczegółowe dotyczące zwiększonego ryzyka stanów zapalnych u chorych na cukrzycę, a także ich wpływu na przebieg cukrzycy i wpływu cukrzycy na przebieg stanów zapalnych (choroby przyzębia). Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie czy stomatolog może podejrzewać zaburzenia gospodarki węglowodanowej oraz jak powinien postępować w konkretnych sytuacjach klinicznych np.:

  • leczenie przewlekłego lub ostrego stanu zapalnego u chorego z cukrzycą
  • ekstrakcja zęba – przygotowanie do ekstrakcji, możliwe powikłania
  • profilaktyka, znieczulenie, prewencyjna antybiotykoterapia, zaburzenia krzepnięcia i leki przeciwpłytkowe lub przeciwkrzepliwe u chorych na cukrzycę
  • ekstrakcje mnogie – przygotowanie chorego
  • zabieg chirurgiczny u chorego z cukrzycą – zasady postępowania
  • postępowanie w wypadku „stomatologicznych stanów nagłych i przewlekłych: „odwlec czy nie zabieg stomatologiczny?
  • stany nagłe w gabinecie stomatologa: hipo- i hiperglikemia, zwyżka ciśnienia tętniczego, „zasłabnięcie”

Zgłoszenie rezerwacji

Rezerwacje na to wydarzenie są już niedostępne.