Tarnów: Kontrolowanie i sterowanie procesem gojenia i regeneracji wyrostka zębodołowego

Wczytuję mapę...

Data/Czas
21/02/2020
09:00 - 12:00

Lokalizacja
Tarnów, Hotel "Cristal Park"MIP Pharma Polska Sp. z o. o. zaprasza na kurs medyczny pt.:

Kontrolowanie i sterowanie procesem gojenia
i regeneracji wyrostka zębodołowego
”,

podczas którego wykład wygłosi dr n. med. Maciej Stupka
(Prywatna praktyka stomatologiczna „Stomatologia Stupka” w Krakowie)

Informacje i zapisy
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w terminie do dnia 18.02.2020 r. poprzez stronę internetową: mip-konferencje.com.pl lub u Przedstawicieli w dni robocze w godzinach 8:00‑16:00. W potwierdzeniu prosimy podać imię, nazwisko, numer prawa wykonywania zawodu oraz wybraną miejscowość.
Z przyczyn organizacyjnych preferujemy potwierdzanie uczestnictwa poprzez stronę internetową
Szczegółowe informacje u opiekuna spotkania:
Paweł Sorotowicz, e-mail: pawel.sorotowicz@mip-pharma.pl, tel.: 0 694 462 346
UDZIAŁ W KURSACH JEST BEZPŁATNY
Organizatorzy przewidują przyznanie uczestnikom spotkania 3 punktów edukacyjnych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 roku w sprawie sposobów dopełniania  obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów).

Treść wykładu:
Problem optymalnej rehabilitacji protetycznej po utracie zęba, kilku zębów lub przy bezzębiu dotyczy wielu pacjentów. Utrata pojedynczego zęba lub kilku sąsiednich zębów, w zależności od lokalizacji, może być zaopatrzona na różne sposoby. Jednym z kryteriów wyboru metody są warunki anatomiczne – stan kliniczny pozostałego uzębienia, lokalizacja braków, stan tkanek miękkich, stopień zaniku wyrostka zębodołowego. Ostatnia kwestia jest zwłaszcza istotna w przypadku bezzębia. Sensowna rekonstrukcja dolnego łuku w bezzębiu jest szczególnie trudna, stwarza najwięcej problemów pacjentom i lekarzom. Od wielu lat wykonuje się zabiegi sterowanej regeneracji kości wyrostka zębodołowego. Często są to procedury złożone, opierające się na wykorzystaniu kości własnej pacjenta, kości pochodzenia zwierzęcego lub materiałów syntetycznych. Zanik tkanki kostnej jest procesem fizjologicznym, opisanym przez Lekholma i Zarba. Inaczej przebiega on w szczęce, a inaczej w żuchwie. Duże znaczenie ma przyczyna utraty zęba, sposób przeprowadzenia ekstrakcji, przebieg procesu gojenia oraz zastosowane rozwiązanie protetyczne. Wykład ma za zadanie miedzy innymi pokazać sposoby zaopatrzenia zębodołu w celu utrzymania kształtu części wyrostka zębodołowego zwiększając możliwości zastosowania różnych metod rehabilitacji protetycznej.

W trakcie wykładu zostaną omówione następujące zagadnienia:
– Przebieg procesu gojenia zębodołu;
– Typy zaników kostnych i ich klasyfikacje;
– Rodzaj uzupełnienia protetycznego w zależności od stopnia zaniku tkanki kostnej;
– Sposoby zabezpieczenia zębodołu w aspekcie zaniku wyrostka zębodołowego.


Zgłoszenie rezerwacji

Rezerwacje na to wydarzenie są już niedostępne.