Wałbrzych: Praktyczne kompendium współczesnej radiologii stomatologicznej

Wczytuję mapę...

Data/Czas
08/05/2020
10:00 - 13:00

Lokalizacja
Wałbrzych, Państwowa Wyższa Szkoła ZawodowaSzanowni Państwo
Z przykrością informujemy, że podjęliśmy decyzję o odwołaniu kursu
z powodu zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa.
Równocześnie pragniemy poinformować, że dołożymy starań, aby kurs został zrealizowany w terminie późniejszym, o czym Państwa poinformujemy pocztą elektroniczną.

MIP Pharma Polska Sp. z o. o. zaprasza na kurs medyczny pt.:

„Praktyczne kompendium współczesnej radiologii stomatologicznej”,

podczas którego wykład wygłosi dr n. med. Mariusz Bochniak
(Katedra i Zakład Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej,
Gdański Uniwersytet Medyczny)

Informacje i zapisy
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w terminie do dnia 05.05.2020 r. poprzez stronę internetową: mip-konferencje.com.pl lub u Przedstawicieli w dni robocze w godzinach 8:00‑16:00. W potwierdzeniu prosimy podać imię, nazwisko, numer prawa wykonywania zawodu oraz wybraną miejscowość.
Z przyczyn organizacyjnych preferujemy potwierdzanie uczestnictwa poprzez stronę internetową

Kurs organizowany we współpracy z oddziałem PTS w Wałbrzychu.

Szczegółowe informacje u opiekuna spotkania:
Marta Kubik, tel.: 694 462 337, e‑mail: marta.kubik@mip-pharma.pl.
UDZIAŁ W KURSACH JEST BEZPŁATNY
Organizatorzy przewidują przyznanie uczestnikom spotkania 3 punktów edukacyjnych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 roku w sprawie sposobów dopełniania  obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów).

 

Zakres wykładu:

Część I: Wprowadzenie i aspekty techniczne

 1. Podstawy fizyczne i techniczne obrazowania z użyciem promieniowania rentgenowskiego.
 2. Przegląd praktycznych możliwości wynikających z cyfrowej obróbki obrazu  w diagnostyce obrazowej. Co to jest DICOM? – czyli o wymianie danych obrazowych między różnymi aplikacjami.
 3. Krótkie porównanie dostępnych na rynku systemów RVG.
 4. Klasyczne metody obrazowania rentgenowskiego stosowane w stomatologii – zdjęcia wewnątrzustne, zdjęcia ortopantomograficzne, zdjęcia zgryzowe, zdjęcia cefalometryczne. Podstawy interpretacji obrazu.
 5. Wady i ograniczenia klasycznych technik obrazowania RTG / RVG.
 6. Przyczyny błędów technicznych prowadzących do ograniczenia przydatności diagnostycznej obrazów.
 7. Tomografia wiązki stożkowej (CBCT) – podstawowe informacje techniczne, porównanie z innymi technikami. Kryteria doboru pola obrazowania (FOV) i rozdzielczości (wielkości voksela).
 8. Najważniejsze możliwości oprogramowania w zakresie prezentacji i obróbki danych obrazowych CBCT.
 9. Aspekty anatomii radiologicznej w technikach klasycznych i CBCT.

 

Część II: Praktyczne aspekty diagnostyki radiologicznej w stomatologii z użyciem technik klasycznych RTG/RVG oraz CBCT w poszczególnych dziedzinach stomatologicznych (analiza przypadków klinicznych, porównywanie obrazów uzyskanych z użyciem różnych technik, analiza błędów interpretacyjnych, rozwiązywanie trudności diagnostycznych z wykorzystaniem CBCT), przede wszystkim:

 1. obrazowanie skomplikowanej i atypowej anatomii zębów oraz kanałów korzeniowych,
 2. diagnostyka próchnicy,
 3. ocena leczenia endodontycznego i stanu tkanek okołowierzchołkowych, ocena powikłań związanych z leczeniem endodontycznym,
 4. ocena stanu przyzębia brzeżnego i zaawansowania destrukcji tkanek (również w kontekście wskazań do zabiegów regeneracyjnych),
 5. ocena anatomii struktur twarzoczaszki w kontekście ryzyka związanego z planowaną ekstrakcją i innymi zabiegami chirurgii stomatologicznej, ocena powikłań pozabiegowych
 6. obrazowanie zębów zatrzymanych i inne aspekty diagnostyki przedortodontycznej,
 7. obrazowanie zmian pourazowych zębów oraz kości twarzoczaszki,
 8. podstawy radiologii stomatologicznej w planowaniu implantologicznym oraz ocenie tkanek wokół implantów,
 9. obrazowanie zatok szczękowych i inne aspekty diagnostyki laryngologicznej,
 10. obrazowanie stawów skroniowo-żuchwowych,
 11. inne aspekty diagnostyki schorzeń z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej, w tym diagnostyka zmian podejrzanych o tło nowotworowe.
 12. Podsumowanie zalet oraz ograniczeń zastosowania CBCT, omówienie podstawowych artefaktów obrazowych.

 

Część III: Inne techniki diagnostyki obrazowej w stomatologii

 1. Porównanie CBCT vs CT/TK w zakresie interpretacji danych obrazowych i wskazań do wykonywania badań. Skala Hounsfielda i jej wykorzystywanie w diagnostyce.
 • przykłady przypadków w zakresie diagnostyki onkologicznej
 1. Przydatność i  wskazania do ultrasonografii w stomatologii.
 • przykłady przypadków w zakresie diagnostyki gruczołów ślinowych
 1. Przydatność i  wskazania do tomografii rezonansu magnetycznego w stomatologii.
 • przykłady przypadków w zakresie diagnostyki stawu skroniowo-żuchwowego
 1. Podsumowanie wskazań do zastosowania poszczególnych technik diagnostyki obrazowej w stomatologii. Omówienie opublikowanych prób standaryzacji postępowania.

Część IV: Zagadnienia ochrony radiologicznej i uwarunkowań prawnych

 1. Aspekty dozymetrii i ochrony radiologicznej pacjenta w kontekście stomatologicznym.
 2. Podstawowe uwarunkowania prawne dotyczące radiologii stomatologicznej w Polsce.
 3. Możliwości współpracy na linii stomatolog-lekarz radiolog. Przykłady opisów badań obrazowych wykonywanych w stomatologii.

 


Zgłoszenie rezerwacji

Rezerwacje na to wydarzenie są już niedostępne.